Aarøsund Landevej 232- DK-6100 Haderslev

+45 30 32 05 83

Frihed - Fællesskab - Forankring

Vi tror på fremtiden for Haderslev

Vi går til valg på

- et godt sted at leve

Haderslev Kommune - et godt sted at leve betyder for os,
at erhvervsliv og arbejdsliv giver arbejdspladser og indtægter til både virksomheder,
borgere og kommunen. Her er godt at blive gammel, at være ung - og være foreningsmenneske.

Kommunale institutioner er selvstyrende, mobiliteten er i top for både cyklende,
gående, gangbesværede, tung trafik og offentlig transport.

Befolkningstal

55.963

Data 2

25%

Befolkningstal

37%

Befolkningstal

84%

Befolkningstal

18%

“Du kan stadig nå at gi' en hånd med:
Ring 30 32 05 83”

Borgerlig politik - social forpligtelse - grøn omtanke

stem konservativt

Mobilitetsplan

Fremkommelighed overalt i kommunen - på veje og stier, i byer og landområder.

Mobilitetsplan

Fremkommelighed overalt i kommunen - på veje og stier, i byer og landområder.

Mobilitetsplan

Fremkommelighed overalt i kommunen - på veje og stier, i byer og landområder.

Mobilitetsplan

Fremkommelighed overalt i kommunen - på veje og stier, i byer og landområder.

Skriv til os

Her finder du

din lokale kandidat